Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

www.agolla.pl

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla ANDRZEJ GOLLA szczególnie ważna. Z tego względu
Użytkownicy Serwisu www.agolla.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.
ANDRZEJ GOLLA jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez
Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”).
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.agolla.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.agolla.pl
jest ANDRZEJ GOLLA, Lecha Bądkowskiego 57A 84-230 Rumia, NIP 9580008803, (dalej jako
„Administrator”).
I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie z Serwisu www.agolla.pl jest anonimowe i nie wymaga rejestracji
  Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu
  jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w

sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 1. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści
  opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu
  funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w
  Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe
  poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych
  kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez
  nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych
  statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny
  respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych
  osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.
  II. Pliki „cookies”
 3. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu
  końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki
  „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis
  parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera
  Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu
  końcowym Użytkownika.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a
  urządzeniem końcowym Użytkownika;
  b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i
  dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury
  i zawartości;
  e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych
  optymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia
  końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu
  przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
  „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
  czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez
  Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika

wyłącznie za jego zgodą.

 1. Administrator Serwisu informuje, że:
  a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w
  urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w
  dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez
  niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie
  blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
  każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe
  informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w
  ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie
  wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
 2. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
  wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub
  partnerów biznesowych.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu
  tożsamości Użytkownika.
 4. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie
  Administrator Serwisu.
  III. Zmiany Polityki prywatności
  W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z
  obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W
  przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana
  na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,
  Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami
  Polityki Prywatności.
  IV. Informacje kontaktowe
  W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności,
  Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych: ANDRZEJ GOLLA,
  Lecha Bądkowskiego 57A 84-230 Rumia, z wykorzystaniem następujących danych
  kontaktowych: golla46@wp.pl.
  Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Lecha
  Bądkowskiego 57A 84-230 Rumia.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 11.03.2019
.

Obowiązek informacyjny – realizacja:
stworzenie podstrony: Obowiązek informacyjny;
stworzenie linku do podstrony o nazwie „Obowiązek informacyjny”;
publikacja linku „Obowiązek informacyjny”:
gdy na stronie jest formularz kontaktowy: bezpośrednio pod formularzem;
gdy na stronie nie ma formularza: na podstronie Kontakt / O firmie itp.

Obowiązek Informacyjny

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu
poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest ANDRZEJ GOLLA, Lecha
Bądkowskiego 57A, 84-230, Rumia, NIP 9580008803, (dalej jako Administrator).
Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w
następujących celach:
w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji
dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej
korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi
oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które
jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Udostępnione dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.:
przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Lecha Bądkowskiego 57A 84-230 Rumia, golla46@wp.pl.